Elföretag med bred kundkrets säljes i södra Sverige

Försäljning av elprodukter av mycket hög kvalité där man även tillhandahåller service som en del av tjänsteutbudet.

Sekretesshandling krävs för att ta del av prospektet.
Köpeskilling: Kontakta Mäklare för mera information.

Kontakta
Roger Eriksson
roger@foretagsmaklarna.com
0703285005

Top