Har du själv börjat förhandla och har en köpare på gång som ny ägare och ni har enats om att genomföra en affär så hjälper vi dig med nödvändiga avtalshandlingar så som upprättande av aktieägaravtal, kompanjonavtal mm.

Vi bistår även vid tillträde och upprättar tillträdespromemoria (checklista), för in nya ägare i aktieboken, upprättar och genomför en extra bolagsstämma samt ser till att köplikviden kommer till ditt konto mm.

Hör av dig. Vi hjälper dig hela vägen!

Avtal