Adrian Rosca No Comments

Det finns inget enkelt svar på vad som är bäst, försäljning av aktier eller försäljning av inkråmet i verksamheten.

Säljer man bolagets aktier tar man som nybliven aktieägare enkelt uttryckt över det yttersta ansvaret för den löpande verksamheten i samband med att aktierna byter ägare. Ingångna avtal och utfästelser följer organisationsnumret varför det mesta fortsätter ”som vanligt”. Notera dock att det kan finnas skrivningar i ingångna avtal som anger att avtalet upphör att gälla vid ett ägarskifte (change och control). 

Detta förekommer ofta vid exempelvis Franchiseavtal eller Distributionsavtal där utställaren av avtalet (motparten) skall godkänna den nya aktieägaren. Även Hyresavtal kan ibland innehålla denna typen av skrivning. Det kan också finns liknande skrivningar om man exempelvis vunnit eller är en del av en offentlig upphandling.

Vid en inkråmsöverlåtelse är det en öppnare diskussion om vad som skall ingå vid en verksamhetsöverlåtelse. Ingångna avtal med kunder och leverantörer, personal, kundregister, varukännetecken, hemsida, hyresavtal, telefonnummer, eventuella patent eller andra immateriella rättigheter är några av de delar man tar upp till förhandling.

Oavsett vilket alternativ man väljer eller står inför så reder vi ut detta tillsammans.