Analys inför en EXIT – vi höjer ditt företags värde

Genom åren utarbetat formerna för en analys som syftar till att identifiera åtgärder som ökar marknadsvärdet på företaget.

Baserat på tillgänglig dokumentation, tillsända frågor att besvara för ledningen och i förekommande fall även intervjuer med nyckelpersoner görs en strukturerad genomlysning av hela verksamheten.

En analys inför en EXIT gör vi med ”köparglasögon” vilket ofta ger förslag på flera förbättringsåtgärder som sammantagen ökar marknadsvärdet på ditt företag och därmed indirekt en högre köpeskilling vid en kommande försäljningen.

Det viktiga är här att peka på åtgärder som gör företaget mera attraktivt för en köpare och att intresserade spekulanter kan känna sig trygga i sina beslut om ett förvärv.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om vår analys inför en EXIT