Adrian Rosca No Comments

Ett generationsskifte kan vid en första anblick tyckas enkelt att genomföra. En yngre generation tar över verksamheten, antingen inom eller utom familjen.

Oavsett om den tilltänkta köparen är en familjemedlem eller en extern köpare hjälper vi dig att lotsa rätt i processen. Rätt värdering, betalningsmodell, överföringsfasen, introduktion mm.