Lokalförmedling

Som din lokala företagsmäklare får vi ofta (tidigt i en förestående förändringsprocess) information om att det kan tänkas uppstå ett förändrat lokalbehov för olika verksamheter.

Vi står även i ständig kontakt med olika företag och intressenter som söker lokaler inför nationella etableringar (franchisekedjor) varför vårt råd är att du hör av dig om du söker lokal eller om dina befintliga lokaler kan tänkas bli lediga inom en snar framtid.

Just nu finns förfrågan från flera nationella verksamheter som söker efter lediga lokaler. Hör av dig om du har något på gång så hjälper vi dig.

 

Samarbete vid försäljning
I vissa fall behövs en auktoriserad företagsmäklare vid en överlåtelse. Detta gäller exempelvis om det är en privatperson som äger fastigheten som skall avyttras i samband med en företagsöverlåtelse. Vi samarbetar då med Stjärnbostadsmaklarna som ser till att överlåtelsen sker på ett korrekt vis.