Lönsamt och väl inarbetat EL- Installationsföretag

Bolagets erbjuder sina tjänster till den svenska marknaden så som kommunala bolag privata och noterade bolag samt i förekommande fall även privatpersoner.
Omsättningen har de senaste 3 åren legat på ca 80 MSEK per år där erfarna medarbetare utgör bolagets ”ryggrad”.

Verksamheten överlåts som aktieöverlåtelse varvid information erhålls mot undertecknade av sekretess

Kontakta
Roger Eriksson
roger@foretagsmaklarna.com
0703285005

Top