IT-Bolag med stor tillväxtpotential

DK-Print i Tranås – Intressant

Nu finns möjligheten att förvärva aktierna i DK-Print.

Bolaget har ett dedikerat team bestående av erfarna affärsutvecklare och konsulter med specialkunskap inom IT och Print. Genom omfattande expertis erbjudes skräddarsydda och attraktiva affärslösningar till företag av alla storlekar. Omsättning ca 14 MSEK.

Kontakta Anders Örnell för mer information

anders@foretagsmaklarna.com
0706 69 44 30

Top