Redovisningsbyrå Generationsskifte

Lönsam fullservicebyrå östra Götaland står inför ett planerat och kommande generationsskifte.

Erbjudande / tjänster auktoriserad revisor, redovisning, skatterådgivning och övrig ekonomisk rådgivning. En bra mix av kunder där potential finns att utöka tjänsteutbudet ytterligare.

Omsättning: Ca 5 MSEK

Resultat: Positivt

Köpeskilling: Kontakta Mäklare för mera information.

Sekretessavtal krävs för att kunna ta del av objektet.

Kontakta
Roger Eriksson
roger@foretagsmaklarna.com
0703285005

Top