Metallåtervinning med potential

Ledande inom sitt marknadsområde som består av metallåtervinning och hantering av järnskrot. Verksamheten har god tillväxt och är inrymd i ändamålsenliga lokaler i en egen fastighet med möjlighet till expansion.

Omsättningsintervall: 10 – 20 MSEK 
Resultatintervall:
0 – 2 MSEK

Kontakta Roger Eriksson för mer information

roger@foretagsmaklarna.com
0703 28 50 05

Top