Lönsamt och väl inarbetat EL- Installationsföretag

Bolagets erbjuder sina tjänster till den svenska marknaden så som kommunala bolag privata och noterade bolag samt i förekommande fall även privatpersoner.
Omsättningen har de senaste 3 åren legat på ca 80 MSEK per år där erfarna medarbetare utgör bolagets ”ryggrad”.

Verksamheten överlåts som aktieöverlåtelse varvid information erhålls mot undertecknade av sekretess

Kontakta
Roger Eriksson
roger@foretagsmaklarna.com
0703285005

Väletablerad livsmedelsproducent

Anrik och vinstgivande producent av Svenskodlat livsmedel. Centralt beläget i östra Götaland med verksamhet som bedrivs i egna lokaler. Produktsortimentet är välkänt med rikstäckande försäljning till butiker via grossistledet och stora matkedjorna som Ica, Axfood, Coop etc.

Ett välmående och välrenommerat bolag med upparbetad trogen kundkrets. Produktion sker helt i egen regi med anpassade maskiner för effektiv produktion.

Omsättning uppgår till 15-20 MSEK med gynnsamma utvecklingsmöjligheter för nya ägare. Prospekt under framtagning

Intresseanmälan
Är du intresserad av objektet och vill veta mer?
Skriv några rader och presentera dig så hör jag av mig med kompletterande information och ett sekretessavtal.

BRANCHER:                     Livsmedelsindustri
RESULTAT:                       Positivt

Kontakta Peter Lagergren för mer information

peter@foretagsmaklarna.com
0702032698

IT-Bolag med stor tillväxtpotential

DK-Print i Tranås – Intressant

Nu finns möjligheten att förvärva aktierna i DK-Print.

Bolaget har ett dedikerat team bestående av erfarna affärsutvecklare och konsulter med specialkunskap inom IT och Print. Genom omfattande expertis erbjudes skräddarsydda och attraktiva affärslösningar till företag av alla storlekar. Omsättning ca 14 MSEK.

Kontakta Anders Örnell för mer information

anders@foretagsmaklarna.com
0706 69 44 30

Elevator Linköping Transportutrustning

Producent av transportutrustning till jordbruk och industri
Elevator i Linköping, verksamma sedan mitten av -90 talet med produkter kända för hög driftsäkerhet och lång livslängd. Idag har man starka och återkommande kunder i Norge, Danmark, Finland och Sverige.

Ett välmående och välrenommerat bolag med en tillverkning anpassad efter kundens behov har givit en upparbetad och trogen kundkrets. Produktion sker helt i egen regi med anpassade maskiner för effektiv produktion. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler och är under rätt förutsättningar flyttbar.

Omsättning uppgår till runt 5 MSEK med gynnsamma utvecklings möjligheter för nya ägare.

Kontakta

Peter Lagergren
peter@foretagsmaklarna.com
0702032698