DD process pågår Stålgrossist – egna lokaler expansionsmöjlighet

Företaget en av de ledande leverantörerna av stål på sin lokala marknad. Ett mycket välmående företag med potential i att utveckla bolaget vidare då ägaren börjat planera för sin pensionering. Egna ändamålsenliga lokaler. Omsättning ca 30 Mkr positivt resultat.

Verksamheten respektive fastigheten säljs separat eller vardera för sig och överlåts som Aktiebolag.

Kontakta Roger Eriksson för mer information

roger@foretagsmaklarna.com
0703 28 50 05

Top