Möjlighet att förvärva aktier i Västerviks VVS-Råd AB

Med anledning av generationsskifte i bolaget erbjuds nu förvärv av aktieposter. Bolaget är mycket väletablerat med lång historik och visar god lönsamhet.

Kontakta Anders Örnell för mer information

anders@foretagsmaklarna.com
0706 69 44 30

Top