Marknadsledande agentur och handelsföretag

Företaget vänder sig till kunder på den nordiska marknaden för massa och pappersindustri där man erbjuder ett komplett sortiment av utrustning och tjänster från flertalet ledande tillverkare.

Verksamheten står inför ett kommande generationsskifte där potentialen finns att växa vidare med bibehållen god lönsamhet.

Omsättningsintervall: 5 – 10 MSEK
Resultatintervall: positivt resultat 0 – 2 MSEK

Kontakta Roger Eriksson för mer information

roger@foretagsmaklarna.com
0703 28 50 05

Top