Centralt beläget Konstgalleri – AAA läge

Uppdelat på flera verksamhetsområden där försäljning, värdering, uthyrning, ramverkstad utgör basen i verksamheten. Förutom aktiv butiksförsäljning bedrivs även försäljning via internet och olika mässor/aktiviteter.

Generös och representativ exponeringsyta ut mot gatan bestående av tre sammanhängande centrala lokaler om totalt 365 kvm utmed en av stadens mest gångtrafikerade gator. Lokalerna är i mycket gott skick där den ena sticker ut lite extra efter en omsorgsfull renovering till mint condition.

Med fördel kan lokalerna (förutom Konstgalleri) även användas som representativ butik eller kontor. En av lokalerna (150 kvm) har även inskrivet i kontraktet att hyresvärden gett sitt godkännande till att bedriva restaurangverksamhet. Verksamheten kan överlåtas i sin helhet som AB eller som inkråmsöverlåtelse.

Omsättningsintervall: 10 – 20 MSEK
Resultatintervall: 0 – 2 MSEK

Kontakta Roger Eriksson för mer information

roger@foretagsmaklarna.com
0703 28 50 05

Top